Hem Oigong Kurser Varor Behandlingar Aktuellt

 

Magnetterapi

Vi är återförsäljare för Magnethealth produkter.

 

Under lång tid har man sett kemiska hjälpmedel som allena rådande då det gäller att bota och utrota sjukdomar eller för att upprätthålla en god hälsa. Övertro på läkemedel har gjort att vi ofta tappat kontakten med det naturliga. Många av oss mår dåligt eller har ont utan att man kan finna någon egentlig bakomliggande orsak. Nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna. De berör alla som vill uppnå eller bevara en god hälsa.

 

Varför behöver vi magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att vi som människor utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare. Detta är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod.

 

Hur fungerar magnetterapi?

Alla celler i kroppen är elektriskt laddade. En frisk cell har en negativ laddning (-), miljön utanför cellen är positivt laddad (+). Magneter påverkar människans elektriska fält och får cellerna att arbeta med större kapacitet. Genom magnetbehandling ökar blodcirkulationen (genom järnhalten) och därigenom syre- och näringsdistributionen.

 

Vad är magnetterapi bra för?

En bra blodcirkulation är viktig för god hälsa. Mycket goda resultat har uppnåtts vid värk i axlar, rygg och armar, reumatism, ischias, stress, astma, sömnsvårigheter, förstoppning, likgiltighet, whiplashskada, musarm och många, många fler åkommor.

 

Finns det några biverkningar?

Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa personer känna en lätt yrsel, obehagskänsla eller trötthet. I vissa fall upplevs dessa symtom tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Symtomen är ofta mer vanliga hos kvinnor än hos män. Om obehag upplevs, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta kroppen anpassa sig till det magnetiska fältet.

 

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på?

Magnetterapi är ej lämpligt:

  • När man är gravid
  • Efter bypass operation
  • Om man bär pacemaker
  • Om man har artificiella leder

 

Är magnetterapi en helt ny alternativ behandling?

Användandet av magneter för att förbättra hälsan är absolut inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med och omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.

 

Magnetterapi har, som många andra alternativa behandlingar, tyvärr mötts av mycket skepsis och setts i många ögon som hokus pokus.

Vi är väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat, men behovet av jord-magnetism blev definitivt bekräftat av NASA. Detta när de första astronauterna återvänt till jorden, svaga och urlakade.

 

Vad är Gauss?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

 

För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.

 

Vad är elektromagnetiska fält om man jämför med magnetiska fält från permanenta läkemagneter?

Vår mänskliga kropp har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. Vid god hälsa har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar vår kropps egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar våra kroppar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller våra kroppar med jordens naturliga magnetfält.

 

Magneter (som bl.a. påverkar kroppens blodcirkulation genom järnhalten, som nämnt tidigare) ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med vår egna kropps magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och våra celler får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar kroppens celler till bättre funktion och därmed självläkning!

 

Finns det någon statistik på om magnetterapi verkligen fungerar?

Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 blir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några nämnvärda bieffekter jämfört med läkemedel (med undantag för det som nämnts tidigare, vg. se under biverkningar).

 

I människans stora eftersträvan att hitta ett universellt läkemedel som botar allt, finns denna alternativa behandling, dvs. magnetterapi. Djur och växter visar också en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.

 

 

 

Nedan är några exempel på magnetprodukter från MagnetHealth som vi kan leverera. Ni kan beställa via oss ur hela deras sortiment .

 

·Halsband rostfritt    45 mc 1800 gauss          

945 kr

·Halsband   guldförgyllt  1200 gauss             

995 kr

·Hematit      1600 gauss             

745 kr

·Vita pärlor    1200 gauss           

495 kr

·Magnetplatta rund 5cm diam  (vid t.ex mensvärk)  700 gauss  

195 kr

·Magnetsulor    tunna 1 mm   400 gauss   

395 kr

·Magnetsulor mjuka  2mm         400 gauss     

495 kr

Åter till sidans topp

 

                                                                                                      

Kontakta oss

Tillbaka till varor