Hem Oigong Kurser Varor Behandlingar Aktuellt
 

Vad är Qigong?

Qigong är en minst 3000 år gammal kinesisk form av gymnastik och meditation. Qigong kan även kallas meditation i rörelse.  Alla rörelser är mycket lugna och väl avvägda och koordineras med andning och medvetande. Resultatet blir att man uppnår ett tillstånd av lugn och avslappning, samtidigt som man har förbättrat sin energiresurs. Qigongträning gör att man blir både lugnare och piggare. Man förbättrar även koncentrationsförmågan  samt gör att man bättre klarar dagens alla krav och påfrestningar. Ordet qigong kan översättas med vitalitetsträning eller andningsövning. Qi betyder luft och energi. Gong betyder arbete, prestation. Qigong gör att utövaren kan kontrollera och förbättra sin energi, sina kraftresurser.

Qigong kan utövas av olika syften: Hälsa, långt liv, krigiska färdigheter och andlig upplysning. Dessa olika syften har lett till att olika skolor bildats f.n lär de uppgå till ca 2000 st.

Den qigong som ”QigongVägen” representerar syftar främst till att förbättra hälsan och bygger främst på den daoistiska och buddistiska filosofin. En holistisk grundsyn (helhetssyn), där människan är en del av naturen och följer naturens lagar.

Qigong ligger till grund för den fysisktterapeutiska delen av läkarutbildningen i Kina, och spelar i dag en allt större roll inom den västerländska medicinen. Qigong är alla terapiers moder, den är grunden för akupunktur, akupressur, massage och även tai chi och karate.


Varför ska man börja med Qigong?

  • Regelbunden qigongträning mjukar upp kroppen.
  • Tänjer ut leder och muskler.
  • Spänningar, både psykiska och fysiska, släpper.
  • Man får ett redskap att hantera stress med.
  • Balansen tränas upp.
  • Koordinationen förbättras och därigenom tränar man upp samarbetet mellan höger och vänster hjärnhalva.
  • Koncentrationen förbättras.
  • Immunförsvaret stärks.
    Qigongövningar erbjuder möjligheter till ett balanserat, friskt och kreativt liv.

                                                                                                  

Kontakta oss